פארק התאנה

 

שנה: 2020
מיקום: אפרת
שטח הפרויקט: 4,275 מ"ר
לקוח: מועצה מקומית אפרת
ניהול פרויקט: רמי בצלאל

 

 

 

 

Slogan design