מכללת שיין לחינוך

 

שנה: 2017
מיקום: פתח-תקווה
שטח הפרויקט: 28.5 דונם
לקוח: משרד החינוך
אדריכל התכנית: מרסלו פישמן
ניהול פרויקט: לודן תשתיות ובינוי

 

 

 

 

Slogan design