מרכז מסחרי א'

 

שנה: 2020
מיקום: אדוד
שטח הפרויקט: 30 דונם

לקוח: ריבייב התחדשות ופיתוח בע"מ
אדריכלי התכנית: גיל מינסטר אדריכלים

 

 

 

 

Slogan design